سندیکای نقاشان استان البرز: گزارش احضار واله زمانی به دادسرای مقدس اوین

قابل توجه کارگران و فعالین کارگری :

هفته گذشته واله زمانی ، از اعضا و بنیان گذاران سندیکای نقاشان استان البرز بنا به احضار تلفنی به دادسرای اوین مراجعه کرد
اما بر خلاف انتظار که بایستی برای اتهام قید شده در پرونده ای که در سال ۱۳۹۴ به اتهام حضورش بر سر مزار شاهرخ زمانی دادگاه تشکیل میشد ،او بار دیگر به اتهاماتی واهی متهم شد ..شاهرخ زمانی از اعضای افتخاری سندیکای نقاشان استان البرز بود که به طرز مشکوکی در زندان گوهر دشت جان باخت ، واله زمانی روز یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷ در محل نامبرده حاضر شده و او را به بهانه اینکه پرونده شما تکمیل نیست مجددا” مورد باز جویی قرار دادند . تکمیل نبودن پرونده به این لحاظ بهانه است که در باز جویی روز یکشنبه به جای پرسیدن سوال از موارد مربوط به سال ۱۳۹۴ بر سرمزار شاهرخ زمانی در مورد اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ شروع به پرونده سازی جدید کردند .، ارتباط داشتن با فعالین و احزاب و سازمانها در داخل و بیرون از ایران، از اعتراضات اخیر در اقصی نقاط ایران و در رابطه با دریافت پول از خارج کشورو … سوال کردند که تمامی این موارد تکذیب شد.برخی از این اتهامات همان هائی است که عده ای از افراد معلوم الحال در فیس بوک و تلگرام و فضای مجازی مطرح کرده بودند واکنون مشخص میشود که منشا این اتهامات در کجا بوده است …. این شیوه پرونده سازی ها مدتها است که نخ نما شده است .پرونده سازی هائی که ابتدا با جعل اخبار در فضای مجازی شروع شده و سپس به اوراق باز جوئی منتقل میشود . ما این شیوه ها را همواره محکوم کرده و هر گونه تعقیب قضائی را که بر مبنای مدارک مستدل و مستند نباشد در مورد تمامی فعالان کارگری واجتماعی ،محصول پرونده سازی های نیروهای امنیتی میدانیم که برای ایجاد رعب وحشت در دل کارگران مبارزایجاد و ابداع میشود .ساختگی بودن این پرونده ها از انجا آشکار میشود که اتهامات جدید بدون هیچ سند ومدرکی ارئه میشود ومبنای آن تنها حدس و گمان است .ما این پرونده سازی ها را محکوم کرده و خواهان حذف اتهام های امنیتی از پرونده فعالان کارگری و اجتماعی هستیم .
گرامی باد یاد و خاطره شاهرخ زمانی

سندیکای نقاشان استان البرز۲۵/۴/۹۷

پروژه معماری