ettehad top bar

نامه ۱۱۵ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه شهید رجایی در حمایت از معلم زندانی محمد حبیبی تحویل مشاور وزیر در امور تشکل ها شد

بیست و پنجم تیرماه اقایان مهدی صمدیان، مهدی زارع، حمید جعفری و محمود مژدهی به نمایندگی بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با اقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها دیدار کردند و نامه تهیه شده ۱۱۵ معلم در دفاع از محمد حبیبی دوست و همکار فرهنگی را تسلیم وی کردند. مهم ترین مسایلی که در این جلسه عنوان شد عبارت است از:
۱. محمد حبیبی دوست، معلم، هم دانشگاهی و همکار همه امضا کنندگان نامه بوده و فردی متعهد؛ صادق، زحمتکش و تلاشگر در راستای اهداف صنفی معلمین بوده و در تمام مدت فعالیتش در چارچوب کانون صنفی معلمین عمل می کرده است.
۲. افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند.
۳. کلیه فعالیت های اقای محمد حبیبی حول و حوش معیشت معلمین، دفاع از اموزش رایگان طبق اصل ۳۰ و نیز اموزش کیفی بوده است. بنابراین نقش حمایتی بدنه معلمین از یک سو و نقش پیگیری و حمایت وزارت اموزش و پرورش از اقای حبیبی از سویی دیگر بایستی پر رنگ و مطالبه گرایانه باشد. اقای حبیبی فعالیتی سوای منافع فردی خود را دنبال کرده و لذا به احترام تلاش در جهت تحقق منافع گروهی و شان معلمی ، حقوق انسانی و شهروندی و معلمی ایشان باید حفظ گردد.