ettehad top bar

شاپور احسانی راد : انبارهای پر از کالا و جیب های خالی کارگران

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز (دوشنبه) اول مرداد گفت : به مردم اطمینان دهید کالاهای اساسی به مقدار کافی در بازار وجود دارد

جناب آقای جهانگیری !

فرض کنیم حرف تان کاملا صحت داشته باشد و تمامی انبارهایتان پر از کالا باشد ،ولی از جیب های ما کارگران بعنوان بخش عظیم مزد بگیران جامعه خوب خبرداری که پر از خالیه.

سالهاست ما کارگران در اعتراض به میزان سهم مان از دستمزد فریاد زدیم  که اگر به فکر سود خودتان هستید و نمیخواهید انبوه کالاها در انبارهایتان تلبار و خریداری نداشته باشد، دستمزد ما کارگران را باید متناسب با تورم موجود افزایش دهید

خریداران اجناس تلبار شده در انبارهایتان ما هستیم و وقتی روز به روز جیب هایمان را خالی کردید و با سیاستهای اقتصادی تان ارزش همان چندرغاز حقوق را  هم لحظه به لحظه بی ارزش تر از روز قبل کردید

دیگر توانی برای خرید حتی مایحتاج ضروریمان باقی نمیماند.

هر سال با ارائه آمار دروغین در اسفند ماه برای تقلیل دادن دستمزد ما کارگران سند سازی کردید و هر سال قدرت خرید ما را پایین تر آوردید و فقط به سودهای لحظه یتان فکر کردید که کارفرماها بیش از پیش نیروی کار ارزان داشته باشند تا بتوانند نهایت انباشت و سودآوری را داشته باشند.

امسال نیز که از همان ابتدای سال تا کنون قوز بالا قوز شد و لحظه به لحظه قدرت خریدمان در حال سقوط قرار گرفت

اکنون هر کالایی به وفور در بازار وجود دارد اما قدرت خرید ما آنچنان زیر خط مرگ سقوط کرده است که قدرت زنده ماندن و ادامه حیات را از ما گرفته اید و این همان بن بستی است که در آن گیر افتاده اید

شما نگران کالاهای انبار شده تان هستید و ما بعلت خالی بودن جیبمان نگران ادامه زندگی و حیاتمان هستیم

جناب جهانگیری شما بخوبی واقفید که کارگران در این چند ماه اخیر در تامین نیازهای اولیه شان چون خورد و خوراک و مسکن چنان درمانده شدند  که دیگر توان پرداخت قبوض آب و برق و گاز شما را که در این چند ساله به طور مرتب افزایش یافته است، ندارند

بنابراین چنانچه فورا و بی درنگ دستمزدهایمان نسبت به این گرانی و تورم سرسام آور افزایش نیابد، این بحران اقتصادی تحمل ناپذیر که با دستان خودتان برای طبقه مزدبگیر ساختید همچون دی ماه سال گذشته اما با شدت و حدت بیشتری به اعتراض همگانی فرودستان منجر خواهد شد.

شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه نورد پروفیل ساوه

۳ مرداد ۱۳۹۷