تجمع اعتراضی غارت شدگان پدیده و دستگیری چند تن از معترضین در تهران

روز چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ جمع زیادی از غارت شدگان پدیده در مقابل دیوان عدالت اداری در تهران تجمع کردند. آنها در اعتراض به غارت اموالشان توسط این موسسه؛ اقدام به تجمع نمودند.

در این تجمع غارت شدگان شعار می دادند:

غارتگری کافیه جیب ملت خالیه

ای دیوان عدالت شرمت باد شرمت باد

ای قوه قضایئه خجالت خجالت

دزدا همه کاره اند شاکی‌ها آواره اند

غارت گری کافیه جیب ملت خالیه

حرفهای ما حسابه دولت ما تو خوابه

دستهای پشت پرده با پدیده چه کرده

مأموران نیروی انتظامی با یورش به معترضین نماينده تعهدنامه داران و چند تن از شاكيان را دستگیر کردند.

پروژه معماری