۱۹ میلیون حاشیه‌نشین، وجود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای

فرید براتی سده معاون پیشگیری و درمان بهزیستی حکومت از وجود ۱۹ میلیون جمعیت حاشیه نشین و حدود ۳۰۰۰ منطقه حاشیه‌ای در کشور خبر داد.وی گفته  در سال های گذشته جمعیت حاشیه نشین کشور فاقد آمار بودند، به طوری که در نظام خدمات شهری و رفاهی مورد توجه قرار نگرفته و به رسمیت شناخته نمی‌شدند.

منبع: ایسنا

پروژه معماری