ettehad top bar

ادامه چالش‌های رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی با تبلیغات بدنه و پاسخ مدیرعامل

رانندگان شرکت‌های خصوص شرکت واحد مدعی هستند که هزینه تبلیغات بدنه‌ی اتوبوس به آن‌ها داده نمی‌شود حال آنکه مدیر عامل شرکت واحد می‌گوید مبلغ واریزی به حساب رانندگان، مصوب شورای شهر است.

تبلیغات بدنه‌ی اتوبوس‌های واحد برای رانندگان اتوبوسرانی چالشی جدید ایجاد کرده است. رانندگانی که از نوع واگذاری اتوبوس‌های واحد ناراضی هستند، می‌گویند: شرکت خصوصی به این دلیل که خودش را مالک ۲درصد از اتوبوس‌ها می‌داند ۸۰درصد از مبلغ تبلیغات اتوبوس را برای خودش برمی‌دارد و تنها ۲۰ درصد آن را به ما می‌دهد.

یکی از رانندگان در این‌باره می‌گوید: شرکت واحد اتوبوسرانی کل مبلغ تبلیغات اتوبوس را از سفارش‌دهنده دریافت می‌کند. از کل مبلغ ۶۰ درصد به شرکت واحد، ۲۰ درصد به شرکت خصوصی و تنها ۲۰ درصد از تبلیغات به رانندگان اتوبوس می‌رسد. با یک حساب سرانگشتی باید گفت اگر حتی ۲ دنگ از اتوبوس به اتوبوسرانی تعلق داشته باشد، بازهم نباید ۸۰ درصد از تبلیغات به آنها تعلق یابد.

او ادامه می‌دهد: هزینه تبلیغات را از سفارش‌‌دهنده آن به صورت آنی دریافت می‌کنند اما سهم مالک اتوبوس با تاخیر و بعضا بعد از یک سال به صورت قسطی پرداخت می‌شود. حال آنکه تبلیغات، بدنه اتوبوس را خراب می‌کند و بعد از هر تبلیغات، اتوبوس نیاز به به رنگ‌کاری دارد.

اما پیمان سنندجی (مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران) در توضیح نحوه پرداخت هزینه تبلیغات به رانندگان می‌گوید: با عنایت به قراردادهای اتوبوسرانی با شرکت‌های تحت نظارت خود و مطابق مصوبه شورای محترم اسلامی شهر تهران، ۳۰ درصد سود حاصله از تبلیغات به حساب شرکت‌های مذکور واریز می‌شود و چنانچه شرکت‌ها، اتوبوس‌ها را به اشخاص حقیقی واگذار کرده باشند، به همان نسبت سهم واگذاری، به حساب مالک واریز می‌شود./ایلنا