روز ششم اعتصاب کارگران گسترش آهن و ادامه اعتصاب در بخشهای مختلف راه آهن کشور

اعتصاب کارگران گسترش آهن راه در حالی به روز ششم رسیده است که کارگران واحد شرفخانه روز گذشته از حضور در پروژه‌ی جدید ممانعت کردند. مدیر پروژه این شرکت گفت: کارفرما در حال پیگیری مطالبات کارگران است.

اعتصاب کارگران شرکت « گسترش آهن راه» در اعتراض به حقوق معوقه خود؛ امروز به روز ششم رسید.

یکی از کارگران واحد سوفیان واقع در آذربایجان گفت: امروز ششمین روز از اعتصاب سراسری کارگران شرکت گسترش آهن راه حوزه آذربایجان است. در صحبت‌هایی که کارفرمای شرکت در حضور مدیرکل راه‌آهن ناحیه آذربایجان با کارگران انجام داد، قرار بر این شد که تا ۵مرداد ماه حقوق معوقه اردیبهشت ماه به کارگران پرداخت شود اما هنوز هیچ پرداختی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: روز گذشته در ناحیه شرفخانه یک پروژه به کارگران محول شد اما کارگران این واحد در اعتراض به عدم وصول مطالباتشان از حضور و انجام پروژه ممانعت کردند.

طاهر عتیق (مدیر پروژه گسترش آهن راه واحد آذربایجان) نیز با تایید این خبر گفت: کارفرما در حال پیگیری مطالبات کارگران است و پروژه شرفخانه با کارگران واحدهای دیگر در حال انجام است.

♦ تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی خراسان

صبح امروز گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی منطقه خراسان در محدوده محل کار خود تجمع کردند.

به دنبال برپایی تجمعات صنفی کارگران تراورس در نقاط مختلف کشور، صبح امروز شنبه (۶ مرداد ماه) گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی، منطقه خراسان در محدوده محل کار خود تجمع کردند.

به گفته این کارگران؛ پرداخت مطالبات مزدی  و بیمه‌ای آنها سه ماه به تاخیر افتاده و یکی دیگر از مشکلات صنفی آن‌ها نداشتن امنیت شغلی به سبب داشتن قراردادهای کوتاه‌مدت است که باعث نگرانی بیشتر کارگران شده است.

♦ کارگران راه آهن زنجان نیز  امروز شنبه ۶ مرداد برای چندمین روز متوالی در برابر  اداره تجمع کردند اما مسئولین هیچ پاسخی به کارگران نمی دهند

♦  نیروهای راه آهن ناحیه ی هرمزگان(سیرجان) نیز امروز ششم مرداد به دلیل عدم پرداخت  دو ماه حقوق و مشکلات بیمه دست به اعتراض زدند.

پروژه معماری