ettehad top bar

تجمع فرهنگیان خوزستان مقابل اداره کل آموزش و پرورشِ در اعتراض به افزایش ناچیز حقوقها

صبح امروز (نهم مرداد ماه) جمعی از فرهنگیان خوزستان در اعتراض به فیش‌های حقوقی خود، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

معترضان که از ساعت ده صبح مقابل اداره کل آموزش و پرورش جمع شده‌اند، خواستار رسیدگی به اوضاع معیشتی خود هستند و می‌گویند: نسبت به فیش‌های حقوقی معترضیم چراکه وعده‌های قبلی محقق نشده‌است.

در هفته‌های گذشته، فرهنگیان در اعتراض به فیش‌های حقوقی، کنش‌های مختلفی را ترتیب دادند؛ آنها می‌گویند بیست درصد افزایش مزدیِ وعده داده شده، محقق نشده‌است.

کانون صنفی معلمان خوزستان طی بیانیه ای پیشاپیش فراخوان برگزاری این تجمع را داده بود.