ettehad top bar

نسرین جوادی: اقای ربیعی شما مسئول مستقیم  فقر و فلاکتی هستید که در این چند سال بر ما کارگران و زحمتکشان تحمیل شده است

تعیین دستمزد در سال گذشته (سال ۹۶ ) که تورم دو رقمی بود با افزایشی که اعلام کردید ما ۴ برابر زیر خط فقر بودیم، در سال جدید با افزایش دستمزد اعلام شده که هنوز به نیمه اول سال نرسیده با روند سیر صعودی ساعتی و  لحظه به لحظه ی قیمت ارز و سکه در کشور هستیم که  این یعنی تورم  ۳ رقمی تا حتی بیشتر (دلار ۱۲۰۰۰ تومان سکه ۴۵۰۰۰۰۰ تومان و حقوق ۱۱۴۰۰۰۰ تومان ) روبرو شده ایم یعنی سقوط صد در صدی و به قهقرا رفتن زندگی فنا شده کارگران.

البته از زندگی فقط اسمش برای ما ، زندگی واقعی برای شما و دیگر تصمیم بگیران سرنوشت ما زحمتکشان.

زندگی شما به قیمت خون کارگران و زیر پا گذاشتن حق زندگی زحمتکشان و کارگران بوده است.

به نقطه ای رسیده ایم  شرایط نا برابر و ناعادلانه امروز  دور از شان زندگی انسانی و تاب تحمل این وضعیت  برای طبقه ما غیر ممکن شده است

یقین  داشته باشید ما کارگران بر علیه ظلم و ستم  و بی حقوقی مضافی که بر ما کارگران و زحمتکشان در این چند سال  تحمیل کرده اید در صفی  متحد برای داشتن یک زندگی در خور شان انسانی باشد قرار خواهیم گرفت.

نسرین جوادی کارگر بازنشسته – ۹ مرداد ۱۳۹۷