ettehad top bar

تجمع بازنشستگان دانشگاه فرهنگیان در تهران

صبح امروز جمعی از بازنشستگان دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

صبح امروز (چهاردهم مرداد) جمعی از بازنشستگان دانشگاه‌های فرهنگیان سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت، در محل دفتر مرکزی دانشگاه فرهنگیان تجمع کردند.

حاضران در تجمع که همگی در سال ۹۶ بازنشست شده‌اند، خواستار پرداخت پاداش پایان خدمت خود هستند و می‌گویند همین چند ماه تاخیر، ارزش سرمایه‌های نقدی ما را به زیر نصف کاهش داده‌است.

یکی از این بازنشستگان در تشریح مطالبات خود و همکارانش گفت: معلمانی که در سال ۹۶ بازنشسته شده‌اند نیز شرایط مشابهی دارند و هنوز پاداش پایان خدمت خود را نگرفته‌اند؛ اما فرقش این است که برای پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان ۳۴۰۰ میلیارد تومان منابع مالی پیش‌بینی شده و قرار است در سه قسط به آنها پرداخت شود که تاکنون نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان از این پرداخت‌ها انجام شده‌است.

وی افزود: برای ما بازنشستگانِ سال ۹۶ دانشگاه فرهنگیان که در سراسر کشور فقط ۱۷۶ نفر هستیم و در مجموع فقط ۳۰ میلیارد تومان بودجه  لازم است؛ تاکنون هیچ تدبیری نیندیشیده‌اند و حتی تامین اعتبار هم نشده‌است.

این بازنشسته دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر نقش نادیده‌گرفتنیِ پاداش پایان خدمت در زندگی یک بازنشسته گفت: امروز هرجا که مراجعه کردیم پاسخی نگرفتیم؛ مشخص نیست چه زمانی می‌خواهند معوقات ما را بپردازند؛ روز به روز از ارزش پول کاسته می‌شود و همین نگرانی‌های مار ا بیشتر کرده‌است.

او ادامه داد: بازهم به پیگیری‌ها و رایزنی‌ها هم از طریق دانشگاه فرهنگیان و هم از طریق سازمان مدیریت ادامه خواهیم داد.