ettehad top bar

در خوزستان هر هفته‌ ۵ تا ۶ مورد خودکشی زخ می دهد!

ایلنا،رضا رفیعی، مدیر فوریت‌های پزشکی استان خوزستان امروز گفته است: هفته‌ای حداقل پنج تا شش مورد خودکشی در استان رخ می‌دهد. یک جوان ۲۰ساله روز گذشته در این استان خودسوزی کرده و جان سپرد.

دو روز پیش نیز در شهرستان هفت گل استان خوزستان مرد ۴۳ ساله‌ای با دار زدن خودش به زندگیش پایان داد. هفته گذشته نیز ایلنا خودکشی پسر بچه ۱۲ ساله آبادان خبر داد ه بود.