ettehad top bar

شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج رای بدوی برای جمیل شهابی، آرمین شریفه و یدی صمدی را صادر کردوانها را از اتهامات وارده تبرئه کرد

روز شنبه ۱۳ مرداد ماه سال جاری جمیل شهابی، آرمین شریفه و  یدی صمدی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در احزاب در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر محاکمه و مقرر شد دادگاه در چند روز آینده رای بدوی را صادر کند . ظهر امروز ( چهارشنبه ۱۷ مرداد ) طی تماسی از دفتر شعبه مذکور، اطلاع دادند که رای بدوی صادر و جهت ابلاغ رای بدانجا فراخوانده شدند قاضی پرونده طی حکمی، بدلیل محرز نبودن اتهامات انتسابی و عدم وجود مستندات لازم رای بر برائت هر سه نفر را صادر کرده بود .