ettehad top bar

  جذب افرادی با معدل ۱۲ در هیات علمی دانشگاه‌ها با حکم قضایی❗️

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم درباره عضویت افرادی با معدل ۱۲ در هیات علمی دانشگاه‌ها با حکم قضایی گفته «وقتی قاضی حکم را صادر کرد، ما مخاطب نیستم که نظر بدهیم، چون دادگاه حکم را مستقیما متوجه رئیس دانشگاه می‌کند و طبیعی است که رئیس دانشگاه هم نمی‌تواند حکم را اجرا نکند».

محمدرضا رضوان‌طلب اقدام به جذب افرادی با معدل ۱۲ در هیات علمی دانشگاه‌ها را «زشت» دانسته و گفته: «برای خود آن فرد هم زشت است که در آینده در دانشگاه وقتی این مساله  مطرح شود بپرسند، فلان شخص چه کاره است، بگویند با حکم دادگاه عضو هیات علمی شده است. این اصلا خوب نیست، ولی بالاخره آقایان تشخیص دادند که این کار جزو صلاحیت‌هایشان است و آن را انجام می‌دهند، ما هم باید سکوت کنیم».