توتال با لغو قرارداد رسما از ایران رفت

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت  درباره آخرین وضعیت قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، گفت: توتال به صورت رسمی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی را ترک کرده  و بیش از ۲ ماه است که اعلام کرده از قرارداد خارج می شود.وزیر نفت درباره جایگزین شرکت فرانسوی توتال در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر فرآیند جایگزینی شرکت دیگر در حال انجام است.اعتماد آنلاین

پروژه معماری