ettehad top bar

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز سومین روز اعتصاب و اعتراض خود را پشت سر گذاشتند

امروز دوشنبه ۲۹ مرداد ماه کارگران بخشهای صنعتی نیشکر هفت تپه بطور متحدانه ای برای سومین روز متوالی در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در دقایق اولیه تجمع امروز کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه، آنان بطور اعتراض آمیزی  به مقابل حراست این شرکت رفتند و خواهان تغییر رئیس این واحد شدند. رئیس جدید حراست شرکت نیشکر هفت تپه که طی ماههای گذشته به این سمت انتصاب شده است بطور مرتب کارگران را مورد تهدید قرار میدهد.

همچنین امروز کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه، در پی انتشار اسناد واگذاری قطعی کارخانه خوراک دام  به شرکت سرزمین مهر و ماه متعلق به فرزندان رستمی و غفاری و ضرب و شتم کارگران اخراجی خوراک دام توسط یگان ویژه که دیروز با هماهنگی غفاری مدیر این مجموعه صورت گرفت به صورت راهپیمایی به سمت کارخانه خوراک دام حرکت کردند و با اعلام همبستگی با کارگران این واحد خواهان پیوستن آنان به اعتصاب شدند.

بنا بر این گزارش در پی این حرکت از سوی کارگران خشمگین شرکت نیشکر هفت تپه، غفاری مدیر این مجموعه از ترس تعرض کارگران بسرعت محل را ترک کرد.

بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، با گذشت سه روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه هیچیک از مسئولین این شرکت حاضر به پاسخگوئی به خواستهای کارگران برای دریافت سه ماه دستمزد معوقه و جلوگیری از تکه پاره کردن این مجتمع بزرگ کشت و صنعت نشده اند.

دیروز در پی انتشار اسناد واگذاری کارخانه خوراک دام شرکت نیشکر هفت تپه به شرکت سرزمین مهر و ماه که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران صورت گرفت کانال مدیریتی این شرکت با اذعان به غیر قانونی بودن این واگذاری، آنرا انکار و منتشر کنندگان اسناد را تهدید به تعقیب قضائی کرد.

این تهدید در حالی از سوی مدیریت این شرکت صورت گرفته است که علاوه بر اسنادی که دیروز توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شد اسناد دیگری نیز از سوی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مورد واگذاری کارخانه خوراک دام به شرکت سرزمین مهر و ماه بدست اتحادیه رسیده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷

دو سند دیگر از واگذاری کارخانه خوراک دام به شرکت سرزمین مهر و ماه متعلق به فرزندان رستمی و غفاری(سه سند دیگر دیروز بر روی کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده بود)