ettehad top bar

فروش نوزاد امری رایج وآشکار –  خانه های مخصوص نگهداری از زنان باردار برای نوزاد فروشی

فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهر تهران :در نامه ای به پلیس امنیت خانه‌هایی  که زنان باردار در آنجا نگهداری می‌شوند و بعد نوزادشان فروخته می‌شود،معرفی کرده‌ایم.

فاطمه دانشور، عضو سابق شورای شهر می‌گوید که خانه‌هایی وجود دارد که مخصوص نگهداری از زنان باردار با انواع آسیب‌های اجتماعی است و بعد از تولد فرزندانشان،‌ نوزادها را از آنها می‌خرند.

وی درباره اینکه عده‌ای از مسئولان نوزادفروشی را انکار می‌کنند، گفت: نمی‌دانم چطور این گزارش‌ها انکار می‌شود در حالی که مادرانی را می‌بینیم که رفتارهای پرخطر دارند، دچار اعتیاد هستند، فرزندانشان خارج از نکاح متولد می‌شوند و به دلیل وضعی که در آن زندگی می‌کنند چاره‌ای جز فروش نوزادشان ندارند.

در ازای ۲۰۰ هزار تا ۴ میلیون تومان نوزادشان را می‌فروشند

عضو سابق شورای شهر با بیان اینکه نمی‌توان چنین مواردی را نادیده گرفت، گفت: بارها درباره این موارد هشدار داده‌ایم و نامه‌ نوشته‌ایم اما گوش شنوایی وجود ندارد و کاری انجام نمی‌شود. ما به پلیس امنیت نامه دادیم و خانه‌هایی را معرفی کردیم که زنان باردار در آنجا نگهداری می‌شوند. این خانه‌ها در مناطق شوش و هرندی هستند و دختران فراری، زنان معتاد یا زنانی که فرزندانی خارج از ازدواج باردار هستند نگهداری می‌شوند و در ازای دریافت مبالغ کمی، فرزندانشان را از آنها می‌گیرند. این مبالغ بستگی به وضع مادر که چقدر پرخطر باشد و اینکه نوزاد را به خانواده یا به باندهای تکدی‌گری بفروشند تفاوت دارد و مبالغی بین ۲۰۰ هزار تا چهار میلیون تومان را شامل می‌شود.