ettehad top bar

دردسر جدید تولیدکنندگان تخم‌مرغ؛ کارتن و شانه نایاب شد

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران  گفت:

کارتن و شانه تخم مرغ به سختی یافت می شود،نامه ای به وزیر صنعت نوشته و خواستار رسیدگی به این مساله شده ایم.

قیمت کارتن از ۷۰۰ تومان با افزایش ۴ برابری به ۳۰۰۰ تومان رسیده و قیمت شانه هم که بین ۶۰ تا ۱۰۰ تومان بوده به ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان رسیده است./ مهر