ettehad top bar

سونامی دوم تعدیل نیروهای مازاد شهرداری تهران در راه است

قرارداد ۶ ماهه ۶۰۰۰ نیروی شهرداری تهران شهریور ماه به پایان می رسد/ تعدیل نیرو در شهرداری تهران در سکوت مبهم شیخ شهرداری تهران!

به گزارش تیتر شهر: اواخر سال گذشته بود که خبر تعدیل ۴ درصدی نیروهای مازاد شهرداری تهران نگرانی هایی را برای کارکنان این نهاد بزرگ عمومی ایجاد کرده بود.

در آن زمان خبرهای در گوشی و غیر رسمی حکایت از تعدیل ۴ تا ۵ هزار نیروی اضافی در شهرداری تهران می داد. اما استعفای شهردار شنازدهم یعنی محمد علی نجفی و قرار گرفتن مدیریت شهری در شرایط بحرانی از اجرا و انتشار دقیق این خبر جلوگیری شد تا هرج و مرج در این مجموعه ایجاد نشود و کارکنان شهرداری تهران دلگرمی بیشتری در زمانی که ای نسازمان توسط سرپرست اداره می شد؛ داشته باشد.

بیشتر بخوانید: تکلیف تعدیل نیروهای مازاد شهرداری تهران چه خواهد شد؟

هر چند معاون منابع انسانی شهرداری تهران سعی کرد تا اجرای این مصوبه محرمانه را که به تمام سازمان ها، شرکت ها و شهرداری مناطق ۲۲گانه شهر تهران ارسال شده بود را غیر عملیاتی بداند، اما در انتهای سال تعداد زیادی از نیروهای مازاد شهرداری که عمدتا قرارداد همکاری با شرکت هادیان شهر را داشتند، تعدیل شدند و سال سختی را آغاز کردند.

درست بعد از انجام موج نخست تعدیل نیرو در مجموعه شهرداری تهران بود که خبر انتصابات جدید در بدنه شهرداری تهران که بیشتر ای نافراد را ژن های خوب تشکیل می داد، باعث اعتراض کارکنان شهرداری شد و خبر به شبکه های مجازی کشیده شد.

قرارداد ۶ ماهه ۶۰۰۰ نیروی شهرداری تهران شهریور ماه به پایان می رسد/ تعدیل نیرو در شهرداری تهران در سکوت مبهم شیخ شهرداری تهران!

 

با روی کار آمدن شهردار هفدهم شهر تهران یعنی محمد علی افشانی سعی شد تا به جای تعدیل نیرو فکری به حال افزایش درآمدزایی به ویژه در بخش درآمدهای پایدار شهرداری تهران شود تا تنها راهکار این مجموعه تعدیل نیروهای مازاد نباشد. اما به هر حال با انتخاب شهردار جدید برای تهران موج تغییر و تحول ها در رده مدیران ارشد شهرداری تهران برای همسو کردن تیم مدیریتی با رویکردهای شهردار جدید شروع شد.

اما این اتفاق پایان ماجرا نبود چرا که مطابق با نامه ای که رئیس شورای شهر تهران به شهردار وقت یعنی محمد علی نجفی ارسال کرده بود، عنوان شده بود که در حال حاضر این مجموعه با افزایش ۴ درصدی نیروی کاری روبه روست و باید برای حل این مشکل که بیشترین منابع درامدی شهر را می بلعد؛ فکر شود.

قرارداد ۶ ماهه ۶۰۰۰ نیروی شهرداری تهران شهریور ماه به پایان می رسد/ تعدیل نیرو در شهرداری تهران در سکوت مبهم شیخ شهرداری تهران!

انتشار این نامه در فضای مجازی موجی از اعتراض را به همراه داشت اما درهمان زمان محسن هاشمی اعلام کرد که این نامه تنها گزارشی درباره وضعیت نیروهای مازاد در شهرداری تهران بود و تاکیدی به تعدیل نیرو نداشت.

اما نامه های محرمانه معاون توسعه منابع انسانی حقیقت دیگری را برای شهرداران مناطق و مدیران سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران بر ملا می کرد. حقایقی که نشان دهنده لزوم انجام تعدیل نیروهای مازاد در بدنه شهرداری تهران بود.

به همین دلیل برای اینکه تعدیل نیروهای مازاد در سیستم خدمات رسانی مجموعه شهرداری تهران خللی وارد نکند، در انتهای سال اینگونه تصمیم گرفته شد تا با ۵ تا ۶ هزار نفر از نیروهای شهرداری تهران برای سال جاری قرارداد ۶ ماهه منعقد شود.

قرارداد ۶ ماهه ۶۰۰۰ نیروی شهرداری تهران شهریور ماه به پایان می رسد/ تعدیل نیرو در شهرداری تهران در سکوت مبهم شیخ شهرداری تهران!

در آن زمان این گونه عنوان شده بود که این قراردادهای ۶ ماهه به این دلیل با برخی از کارکنان که عمدتا نیروهای شرکت هادیان شهر و بخشی نیز خدمات اداری شهر بودند؛ منعقد شده است که به دلیل کم کاری و مشکلات انضباطی زیر ذره بین معاونت توسعه منابع انسانی هستند تا در صورت نشان دادن حسن انجام کار قرارداد یک ساله با آنها منعقد شود.

اما واقعیت چیز دیگری بود چرا که این ۶۰۰۰ نفر نیرویی که با آنها قرارداد ۶ ماهه منعقد شده بود، در لیست سیاه تعدیل نیروها قرار داشتند و این اتفاق درشرایطی در حال روی دادن است که وضعیت اقتصادی کشور و افزایش تورم با یک تفاوت ۱۵۰ درصدی با سال قبل و مدت زمان مشابه در سال های گذشته روبه روست.

با اتمام شهریور، قرارداد ۶ ماهه این نیروها نیز به پایان می رسد و هیچ تضمینی وجود ندارد که معاونت توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران قرارداد خود را با آنها تمدید کند.

قرارداد ۶ ماهه ۶۰۰۰ نیروی شهرداری تهران شهریور ماه به پایان می رسد/ تعدیل نیرو در شهرداری تهران در سکوت مبهم شیخ شهرداری تهران!

از سوی دیگر خبرهای غیر رسمی حکایت از آن دارد که با آغاز موج تغییر مدیران شهری در دوره شهردار هفدهم، هر مدیری تمایل دارد تا نیروهای خود را در مجموعه خود داشته باشد به همین دلیل باید جا برای ورود نیروهای جدید که عمدتا به شیوه انتصابات قومیتی انتخاب می شود نیز باید باز شود. در نتیجه برای این مدیران جدید اهمیتی ندارد که با تعدیل یک نیرویی که بیشتر از ۵ سال در مجموعه شهرداری تهران خدمت کرده است جای خود را به یک نیروی جدید که اتفاقا به تازگی نیز از شهرهای دور و نزدیک به تهران آمده است، بدهد.

مهمترین سوالی که در این میان می توان از شیخ شهرداری تهران! پرسید این است که حتی برای تولد یک بچه نیز ۹ ماه باید انتظار کشید اما تحت چه رویکردی شهرداری تهران با قراردادهای ۶ ماهه ای که با ۶۰۰۰ نفر از نیروهای خود که از نظر معاون توسعه نیروی انسانی این مجموعه مازاد است، در نظر دارد تا هر چه سریع تر از دست این مازاد هزینه و نیرو خلاص شود؟

اگر هم هدف کوچک سازی بدنه قطور شهرداری تهران است، تعدیل نیرو باعث ایجاد بحران های زیادی در کلانشهری همچون تهران می شود و آیا زمانی که آقای شیخ به دنبال بهانه ای برای انعقاد قراردادهای ۶ ماهه با نیروهای مازاد شهرداری تهران بودند، به فکر بحرانی که با این اقدام انجام می شود، بوده است یا تنها وظیفه این معاونت تعدیل نیروست؟

 

قرارداد ۶ ماهه ۶۰۰۰ نیروی شهرداری تهران شهریور ماه به پایان می رسد/ تعدیل نیرو در شهرداری تهران در سکوت مبهم شیخ شهرداری تهران!

آقای شیخ آیا از سرنوشت نیروهایی که در انتهای سال گذشته تعدیل شده اند، دارید؟ اگر گذرتان به اپلیکیشن های اسنت و تپسی و … افتاد و پای صحبت برخی از رانندگان این بخش قرار گرفتیدف حتما تعداد زیادی از نیروهای مازاد شهرداری تهران که در انتهای سال با ۸ تا ۱۰ سال خدمت تعدیل شدند و به جای آنها نیروهایی که به خوبی بلد بودند از بند «پ» به خوبی استفاده کنند، ماندند و همچنان عملکرد مثبتی از خود نشان نداده اند؛ را پیدا خواهید کرد.

آیا برای تعدیل ۶۰۰۰ نیروی مازاد با قرارداد ۶ ماهه هم با مدیران اپلیکیشن اسنت و تپسی صحبت کنید تا بخش ویژه ای برای کارکنان تعدیل شده شهرداری تهران باز کند. حداقل این خانواده ها با بحران معیشتی روبه رو نشوند!