ettehad top bar

همزمان با دور تازه اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز جمع دیگری از آنان به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند

همزمان با دور جدید اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز که از ده روز پیش ادامه دارد تعداد دیگری از آنان که در اعتراضات  خردادماه بازداشت و با قرار کفالت آزاد شده بودند به شعبه دوازدهم بازپرسی دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند. پیش تر نیز در ۲۰ مرداد ماه جمع دیگری از این کارگران احضار و برای آخرین دفاعیات مورد بازپرسی قرار گرفته بودند.

احضار و اخذ آخرین دفاعیات از کارگران ستمدیده گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای محاکمه قضائی در شرایطی صورت میگیرد که نمایندگان مافیای قدرت و ثروت در مجلس شورای اسلامی حتی از افشای اسامی غارتگران دسترنج ما کارگران در جلسات علنی این نهاد طفره می‌روند و حرمت دزدان هزاران میلیاردی ثروتهای اجتماعی را نگاه می‌دارند.

از طرف دیگر تعقیب قضائی و تلاش برای محاکمه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حالیست که اخیرا استاندار خوزستان به وجود دستهایی در پشت پرده که از تامین مواد اولیه و راه اندازی تولید و پرداخت ماهها حقوق عقب افتاده کارگران  جلو گیری میکنند اذعان کرد. اما این مافیا چنان از حمایتهای قضایی و حکومتی برخوردار است که نه تنها این باند مافیایی از سوی استاندار معرفی نمی شود بلکه کارگران معترض گروه ملی صنعتی اهواز که خواهان راه اندازی تولید و دریافت دستمزدهای زیر خط فقر خود هستند دسته دسته بازداشت و با تشکیل پرونده قضائی مورد محاکمه قرار میگیرند.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و همکاران احضار شده آنان در عکس العمل به این احضارها اعلام کرده اند تحت هیچ شرایطی مرعوب سیاستهای سرکوب و فشارهای قضائی نخواهند شد و تا دستیابی کامل به حقوق معوقه، راه اندازی تولید و مهم تر از اینها تا زمان افشای اسم و رسم مافیا و دست های پشت پرده و محاکمه آنان ذره ای عقب نشینی نخواهند کرد.

گفتنی است شعبه دوازدهم دادگاه انقلاب به ریاست بازپرس هاشمی از اعتراضات  دی ماه سال گذشته مردم اهواز  جهت رسیدگی به اتهامات امنیتی بر پا شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با جلب توجه افکار عمومی و سازمانها و نهادهای کارگری داخلی و بین المللی به شرایط تحمیل شده بر کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و احضار و محاکمه آنان، هر گونه اعمال فشار و تعقیب قضائی علیه آنها را قویا محکوم میکند و بدینوسیله با هشدار به حکومتگران نسبت به تداوم و تشدید سرکوب اعتراضات بر حق کارگری، عموم کارگران در سراسر کشور را به اتحاد و همبستگی و سازماندهی اعتراضات سراسری به گرانی و فقر و فلاکت و به نابودی کشاندن مراکز تولیدی از سوی مافیای ثروت و قدرت فرا میخواند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – پنجم شهریور ماه ۱۳۹۷