ettehad top bar

تحصن کارگران شرکت کارتن ایران در اعتراض به اخراج چهار نفر از کارکنان

دو روز است کارکنان شرکت کارتن ایران در اعتراض به اخراج چهار نفر از همکاران خود دست از کار کشیده، تحصن کرده‌اند.

کارگران شرکت کارتن ایران (واقع در محله شادآباد تهران) از روز دوشنبه تاکنون در اعتراض به اخراج چهارنفر از نیروهای کار شرکت دست از کار کشیده و تحصن کرده‌اند.

در همین رابطه، اصغر عبادی (رییس شورای  کار شرکت کارتن ایران)  گفت: مدیریت شرکت از ابتدای هفته دستور اخراج ۴ نفر از کارگران را (۲ نفر به بهانه اتمام قرارداد و ۲ نفر به بهانه مشکل انضباطی) داد. گفتنی است ۲ نفر اخیر که به ادعای شرکت مشکل انضباطی داشته‌اند، خطایی در داخل شرکت مرتکب نشده‌اند.

وی ادامه داد: در اعتراض به این تصمیم مدیریت شرکت، از روز دوشنبه، کارکنان شرکت دست از کار کشیدند. البته مدیریت امروز نیز، نگهبانی شرکت را ملزم کرده که بیست نفر از کارگران را به داخل راه ندهد. هم‌اکنون شرکت ۲۶۷ نفر پرسنل دارد که ۱۲ نفر از آنها رسمی و باقی قراردادی هستند.

وی تصریح کرد: اخیرا شایعاتی مبنی بر قصد مدیریت بر تعدیل نیرو به دلیل کاهش ظرفیت تولید، انتشار یافته است. این امر بر التهاب در بین کارکنان شرکت دامن زده است. ما هم اخراج این ۴ نفر را در ابتدای هفته و راه ندادن این بیست نفر را در راستای همین شایعه نگران‌کننده می‌دانیم.

وی به مشکل دیگری نیز که اخیرا در ایجاد التهاب در فضای شرکت دامن زده، اشاره کرد و بیان داشت: در یک ماه اخیر، مدیریت شرکت حراست جدیدی را به کار گمارده که نحوه حضور او در محیط شرکت، موجبات نارضایتی کارکنان را فراهم آورده است.