ettehad top bar

آستان قدس ۳۲۰ هزار مستاجر در کل کشور دارد

روزنامه خراسان:آستان قدس ۳۲۰ هزار مستاجر در کل کشور دارد.

غلامرضا رحمتی زادهمعاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: این نهاد در کل اراضی موقوفی خود در کشور ۳۲۰ هزار مستاجر دارد که در زمینه عمل به منشور هفت گانه خامنه ای در حکم تولیت آستان، امور مربوط به این مستاجران تا حد زیادی تسهیل شده است.

۴۳ درصد مساحت شهر مشهد و ۹۸ درصد از اراضی شهرستان سرخس موقوفه حضرت رضا است. وی تصریح کرد: حوزه معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی پرمراجعه ‌ترین بخش خدمات تخصصی در این نهاد به شمار می رود.