ettehad top bar

قصه تلخ کارگران یک پمپ بنزین در رامهرمز/با پانزده سال سابقه بیکار شده‌ایم

روز گذشته، یکی از جایگاه‌های پمپ بنزین قدیمی در شهرستان رامهرمز در استان خوزستان، به بخش خصوصی واگذار شد.

این واگذاری برای کارگران، اصلاً خوش‌یمن نبود چون به کارگران گفته شده دیگر به آنها نیازی نیست و کارگران علیرغم داشتن ۱۵ سال سابقه کار، به بهانه اتمام قرارداد بیکار شدند.

این بیکاری درحالی‌ست که کارگران می‌گویند: ماه‌ها مطالبات مزدی پرداخت نشده داریم.

کارگران بیکار شده با نصب پلاکاردی از مردم و مسئولان خواستند که به وضعیت دردناک آنها توجه کنند. بیکاری پس از پانزده سال کار در بخش زیرمجموعه دولت، وقتی که خصوصی‌سازی انجام می‌شود.

البته این اولین بار نیست که کارکنان یک جایگاه پمپ بنزین پس از واگذاری به بخش خصوصی بیکار می‌شوند؛ در همین خوزستان، تابستان امسال در امیدیه نیز این اتفاق تکرار شد. در آنجا نیز واگذاری به بخش خصوصی، موجب بیکاری کارگران باسابقه شد.