ettehad top bar

محکومیت پریسا رفیعی دانشجوی عکاسی دانشگاه تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق تعزیری، ۲سال ممنوع‌الخروجی و  محرومیت از…

پریسا رفیعی ششم اسفندماه ۹۶ مقابل درب دانشگاه تهران بازداشت شده بود که پس از بیست و سه روز با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. پس از صادر شدن حکم دادگاه قضایی، وکیل مدافع پریسا رفیعی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا موارد اتهامی وی را فعالیت های صنفی عنوان کرد.

«به نظر من هیچ دلیل منطقی و محکمه پسندی که دلالت قطعی بر وقوع جرمی از سوی ایشان داشته باشد در پرونده وجود ندارد و آنچه به عنوان اتهام به وی تفهیم شده است همگی اعمال و رفتارهای عادی و در چارچوب قانون و حقوق مصرحه ملت در قانون اساسی و حقوق شهروندی برای همه شهروندان بخصوص یک فعال صنفی دانشجویی است. برای مثال یکی از مواد اتهامی موکل اعتراضات صنفی دانشجویی در داخل محوطه خوابگاهی کوی دانشگاه تهران به تغییر ساعت محدودیت رفت و آمد و بسته شدن درب‌های خوابگاه بوده چون با ساعت کلاس‌ها هماهنگی نداشته است و یا شرکت وی در تظاهرات دانشجویی ۱۶ آذر مقابل دانشگاه تهران که تمام شعارهای آن خواسته‌های صنفی بوده است»

سعید خلیلی وکیل پریسا رفیعی