اعتصاب کارگران پتروشیمی فارابی وارد پنجمین روز شد 

کارگران پتروشیمی فارابی به دليل عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در این مجتمع، برای پنجمین روز دست از کار کشیدند.

اين در حالي است كه پتروشيمي فارابي همچنان زيان ده است و با وجود اينكه هنوز محموله حدودا ٢ هزارتني دي اتيل هگزانول وارداتي پتروشيمي شازند در مخازن فارابي از پيش از نوروز ٩٧ ذخيره شده و هزينه اجاره آن ٢٤٠ ميليون تومان به صورت ماهانه است، اما بدهي هاي سنگين اين مجتمع هنوز پرداخت نشده است.

در همين حال ذخيره سازي محموله هاي پتروشيمي بوعلي سينا در مخازن فارابي نيز پس از آتش سوزي در اين مجتمع، متوقف شده است.

پروژه معماری