نامه عبدالفتاح سلطانی و محمودبهشتی اززندان اوین در رابطه با موضوع اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زندان

نامه عبدالفتاح سلطانی و محمودبهشتی اززندان اوین در رابطه با موضوع اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زندان

به نام خداوند جان و خرد هم میهنان گرامی، این روزها مسوولان قضایی از بازداشت و زندانی کردن سعید مرتضوی…

تجمع اعتراضی اهالی روستای ابوهاون نسبت به نداشتن آب وبرق مقابل استانداری خوزستان

تجمع اعتراضی اهالی روستای ابوهاون نسبت به نداشتن آب وبرق مقابل استانداری خوزستان

روزچهارشنبه۵اردیبهشت، جمعی از اهالی روستاهای ابوهاون (ازتوابع شهرستان باوی) دراعتراض به نداشتن آب وبرق مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. یکی از تجمع…

تجمع بازنشستگان بانک های دولتی دراعتراض با عدم همسان سازی حقوق مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها درتهران

تجمع بازنشستگان بانک های دولتی دراعتراض با عدم همسان سازی حقوق مقابل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها درتهران

روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت،جمعی از بازنشستگان بانک های دولتی(بانک‌های صادرات، رفاه، ملی و سپه) دراعتراض با عدم همسان سازی حقوق…

ادامه وگسترش تجمعات اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود

ادامه وگسترش تجمعات اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود

روزسه شنبه چهارم اردیبهشت ماه، تجمع اعتراضی دانشجویان خشمگین دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه وگسترش یافت. براساس گزارش منتشره بتاریخ۴اردیبهشت،پس از…

کشاورزان گوجه کارمعترض جنوب کرمان گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی کردند

کشاورزان گوجه کارمعترض جنوب کرمان گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی کردند

دوشنبه شب(۳اردیبهشت)، کشاورزان گوجه کار جنوب کرمان دراعتراض به افت شدید قیمت محصولات،گوجه هایشان را مقابل دفتر بهارستان نشین خالی…

پروژه معماری