تجمع اعضای شرکت تعاونی نورپران دراعتراض به بلاتکلیفی ۲۹ساله مقابل استانداری زنجان

تجمع اعضای شرکت تعاونی نورپران دراعتراض به بلاتکلیفی ۲۹ساله مقابل استانداری زنجان

روزشنبه ۱۹اسفند،اعضای شرکت تعاونی نورپران دراعتراض به بلاتکلیفی ۲۹ساله شان مقابل استانداری زنجان تجمع کردند. جمعی از اعضای شرکت تعاونی…

دانشگاه فروشی همچنان ادامه دارد، این بار استخر دانشگاه به پیمانکار واگذار شد

دانشگاه فروشی همچنان ادامه دارد، این بار استخر دانشگاه به پیمانکار واگذار شد

بنابر اطلاعات رسیده به شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران، مسئولین دانشگاه، استخر دانشگاه واقع در دانشکده تربیت‌بدنی را طی رویه‌ای…

تجمع در مقابل وزارت کار به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن مورد تهاجم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت

تجمع در مقابل وزارت کار به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن مورد تهاجم نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفت

صبح روز ۱۷ اسفند تجمع اعتراضی زنان در مقابل وزارت کار به خشونت کشیده شد. بسیاری از تجمع کنندگان پیش…

پروژه معماری