مسدود شدن بعضی از حساب‌های شهرداری تهران به‌دلیل شکایت سازمان تامین اجتماعی

مسدود شدن بعضی از حساب‌های شهرداری تهران به‌دلیل شکایت سازمان تامین اجتماعی

محسن هاشمی گفت: شهرداری چندین هزار حساب دارد. بنابراین احتمال دارد سازمان تامین اجتماعی تعداد معدودی از این حساب‌ها را…

بحران بنزین و صف‌های چند کیلومتری خودروها در شهرهای گیلان  در نهمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران

بحران بنزین و صف‌های چند کیلومتری خودروها در شهرهای گیلان در نهمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران

روز سه‌شنبه۹مرداد۹۷ در پی اعتصاب سراسری کامیونداران و تانکرداران که نهمین روز خود را پشت سرگذاشته است، بنزین در جایگاه‌های…

پروژه معماری