گفت‌وگو با پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران «حاکمان هر روز توسط میلیون‌ها کارگر معترض محاکمه می‌شوند

گفت‌وگو با پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران «حاکمان هر روز توسط میلیون‌ها کارگر معترض محاکمه می‌شوند

«مردم یک جامعه یک شبه نمی‌توانند شرایط زیست‌شان را تغییر دهند، بلکه این پروسه را اعتراض و جنگ هر روزه…

رحمان گلچهره: اول ماه می ،(۱۱ اردیبهشت) وروز ۱۲ اردیبهشت میدان کشمکش علیه فقر مزدی،علیه نظم سرمایه

رحمان گلچهره: اول ماه می ،(۱۱ اردیبهشت) وروز ۱۲ اردیبهشت میدان کشمکش علیه فقر مزدی،علیه نظم سرمایه

چندین دهه است، دولت با همه نهادهای مرتبط و مدافعین مناسبات موجود سرمایه،در تقابل با مناسبت های اعمال اراده مستقیم…

پروژه معماری