مصاحبه   نشریه دانشجوئی رادیکال ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان  با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

مصاحبه نشریه دانشجوئی رادیکال ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زنجان با جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران

توضیح:  این مصاحبه قبل از اعتراضات دی ماه سالجاری از سوی   نشریه دانشجوئی “رادیکال” ارگان رسمی انجمن فرهنگ و سیاست دانشکده…

شاپور احسانی راد: کارفرمایان هفت تپه، فولاد اهواز و… ‌در جهنمی که برای زندگی کارگران ساخته اند، خواهند سوخت

شاپور احسانی راد: کارفرمایان هفت تپه، فولاد اهواز و… ‌در جهنمی که برای زندگی کارگران ساخته اند، خواهند سوخت

حادثه تعرض کارگران به کارفرمای هفت تپه‌ اصلا‌ تصادفی نیست، شاید کارفرمای هفت تپه، خودکشی چند روز پیش نقدی را…

شاپور احسانی راد :امضای “حداقل دستمزد ” چند برابر زیر خط فقر جنایت مستقیم علیه زندگی میلیونها کارگر است

شاپور احسانی راد :امضای “حداقل دستمزد ” چند برابر زیر خط فقر جنایت مستقیم علیه زندگی میلیونها کارگر است

شاید کسانی خرده بگیرند که واژه ” جنایت ” برای افرادی که حداقل دستمزد را تعیین، مصوب و امضای خود…

پروژه معماری