ettehad top bar
گفت‌وگو با پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران «حاکمان هر روز توسط میلیون‌ها کارگر معترض محاکمه می‌شوند

گفت‌وگو با پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران «حاکمان هر روز توسط میلیون‌ها کارگر معترض محاکمه می‌شوند

«مردم یک جامعه یک شبه نمی‌توانند شرایط زیست‌شان را تغییر دهند، بلکه این پروسه را اعتراض و جنگ هر روزه…

رحمان گلچهره: اول ماه می ،(۱۱ اردیبهشت) وروز ۱۲ اردیبهشت میدان کشمکش علیه فقر مزدی،علیه نظم سرمایه

رحمان گلچهره: اول ماه می ،(۱۱ اردیبهشت) وروز ۱۲ اردیبهشت میدان کشمکش علیه فقر مزدی،علیه نظم سرمایه

چندین دهه است، دولت با همه نهادهای مرتبط و مدافعین مناسبات موجود سرمایه،در تقابل با مناسبت های اعمال اراده مستقیم…

شاپور احسانی راد: اول ماه مه روز جهانی کارگر، اعلام مبارزه آشتی ناپذیر طبقه کارگر علیه سرمایه داری است

شاپور احسانی راد: اول ماه مه روز جهانی کارگر، اعلام مبارزه آشتی ناپذیر طبقه کارگر علیه سرمایه داری است

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز شادی ما کارگران است چرا که این روز، ناقوس مرگ جهانی “سرمایه” را…