گزارش تکمیلی مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورای اسلامی/ یورش به تجمع و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم

گزارش تکمیلی مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورای اسلامی/ یورش به تجمع و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم

بدنبال فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، علیرغم…

قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه که در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس قرائت شد

قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه که در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس قرائت شد

فرخنده باد اول ماه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و عموم…

تجمعات مشترک و دامنه دار کارگران پیمانکاری فازهای ۲و۳ پتروشیمی ایلام ومتقاضیان کارشهر چواربرای اشتغال مقابل مجتمع

تجمعات مشترک و دامنه دار کارگران پیمانکاری فازهای ۲و۳ پتروشیمی ایلام ومتقاضیان کارشهر چواربرای اشتغال مقابل مجتمع

طی یک هفته گذشته،همه روزه، پتروشیمی ایلام کارگران پیمانکاری فازهای ۲و۳ پتروشیمی ایلام که درآستانه بیکاری قرار دارند ومتقاضیان کارشهر…

پروژه معماری