اعتصاب کارکنان پیمانکاری واحد تعمیرات برق و ابزار دقیق پالایشگاه دوم میدان گازی پارس جنوبی

اعتصاب کارکنان پیمانکاری واحد تعمیرات برق و ابزار دقیق پالایشگاه دوم میدان گازی پارس جنوبی

کارکنان پیمانکاری واحد تعمیرات برق و ابزار دقیق پالایشگاه دوم میدان گازی پارس جنوبی، امروز (۱۹ شهریور ۱۳۹۷) بعلت دریافت…

امروز خلیل کریمی با حاضر شدن در دادگاه سنندج در مقابل اتهامات وارده از خود و طبقه کارگر به دفاع برخاست

امروز خلیل کریمی با حاضر شدن در دادگاه سنندج در مقابل اتهامات وارده از خود و طبقه کارگر به دفاع برخاست

پس از تفیهم اتهام در ۱۴ تیر در دادگاه انقلاب سنندج، امروز دوشنبه خلیل کریمی  از ساعت ۱۰/۴۵دقیقه تا ساعت۱۲…

پروژه معماری