حدود ۴۵۰ کارگر قراردادی و رسمی شاغل  دو کارخانه تولی پرس و بسته‌بندی البرز برای سومین بار به مرخصی اجباری رفتند

حدود ۴۵۰ کارگر قراردادی و رسمی شاغل دو کارخانه تولی پرس و بسته‌بندی البرز برای سومین بار به مرخصی اجباری رفتند

کارگران دو واحد تولیدی «تولی پرس» و «بسته بندی البرز» در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند که از ابتدای فصل…

پروژه معماری