درپی اعتصاب کارگران شهرداری بوشهردراعتراض به قراردادهای سفید امضا و کاهش حقوق زباله‌های این شهر روی زمین ماند

چهارشنبه شب(شانزدهم اسفن ماه)، کارگران شهرداری بوشهردراعتراض به به قراردادهای سفید امضا و کاهش حقوق دست به اعتصاب زدند واز…

اعتصاب کارگران سد شفارود دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئولان شهرستان واستان

اعتصاب کارگران سد شفارود دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئولان شهرستان واستان

روز پنج شنبه هفدهم اسفندماه، کارگران سد شفارود دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و وعده های توخالی مسئولان…

اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق دهمین روز را پشت سرگذاشت

اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق دهمین روز را پشت سرگذاشت

اعتصاب وتجمع کارگران مجتمع پتروشیمی گچساران که از روز هفتم اسفند ماه دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق آعاز…

امروز پنج‌‌شنبه۱۷اسفندماه۹۶ کارگران پتروشیمی گچساران دهمین روز اعتصاب خود را در اعتراض به عدم پرداخت ۴ماه دستمزد خود آغاز کردند

امروز پنج‌‌شنبه۱۷اسفندماه۹۶ کارگران پتروشیمی گچساران دهمین روز اعتصاب خود را در اعتراض به عدم پرداخت ۴ماه دستمزد خود آغاز کردند

یکی از کارگران گفت:« مسئولان پتروشیمی گچساران با پرداخت نامنظم دستمزد، گذران زندگی خانواده های حدود ۸۰ کارگر شاغل در…

پروژه معماری