اعتراضات دنباله دار کارگران کارخانه ایران قوطی ، تجمع اهالی شهر مارگون ،تجمع کارگران شرکت تراورس راه آهن میانه و…

اعتراضات دنباله دار کارگران کارخانه ایران قوطی ، تجمع اهالی شهر مارگون ،تجمع کارگران شرکت تراورس راه آهن میانه و…

عتراضات دنباله دار کارگران کارخانه ایران قوطی نسبت به عدم پرداخت ماه هاحقوق،حق بیمه ودیگر مطالباتشان اخراج ۱۵کارگر معترض این…

سومین روز تجمع بازنشستگان کشوری ، اعتراض کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای ۲۲ و ۲۴ منطقه ویژه عسلویه ،تجمع کارگران خط وابنیه راه آهن و…

سومین روز تجمع بازنشستگان کشوری ، اعتراض کارگران پیمانکاری شاغل در فازهای ۲۲ و ۲۴ منطقه ویژه عسلویه ،تجمع کارگران خط وابنیه راه آهن و…

سومین روز از تجمع بازنشستگان کشوری مقابل سازمان برنامه و بودجه/ معترضان سفره خالی پهن کردند امروز برای سومین روز…

سومین روز اعتصاب کارگران نیروگاه شیروان، تحصن بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه، تجمع جوانان جویای کارکنگان ،تجمع پرسنل راه آهن و…

سومین روز اعتصاب کارگران نیروگاه شیروان، تحصن بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه، تجمع جوانان جویای کارکنگان ،تجمع پرسنل راه آهن و…

سومین روز اعتصاب کارگران نیروگاه شیروان روزدوشنبه هشتم آبان ماه برای سومین روزمتوالی، کارگران نیروگاه شیروان(شرکت نصب نیرو) در اعتراض…

تعدادکارگران جان باخته حادثه آتش‌سوزی و انفجار پالایشگاه نفت تهران به ۷نفر رسید

تعدادکارگران جان باخته حادثه آتش‌سوزی و انفجار پالایشگاه نفت تهران به ۷نفر رسید

جزئیات وضعیت تنها کارگربازمانده این حادثه با مرگ جواد نوروزی یکی ازدو مصدوم آتش‌سوزی و انفجار پالایشگاه نفت تهران درشنبه…

پروژه معماری