سرکوب وحشیانه و گسترده کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه و تلاش برای برقراری حکومت نظامی در این شرکت

سرکوب وحشیانه و گسترده کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه و تلاش برای برقراری حکومت نظامی در این شرکت

بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، تا لحظه مخابره این خبر (ساعت۹/۳۰صبح) نیروهای گارد ویژه و…

اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه

کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان: حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی‌کنیم کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان از…

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه قند ممسنی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه قند ممسنی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی

تجمعات اعتراضی کارگران کارخانه قند ممسنی نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی ادامه دارد. یکی از کارگران کارخانه قند ممسنی: ما انتظار…

کارگران شهرداری بروجرد درچهارمین روز اعتصاب وتجمعات اعتراضیشان سفره خالی جلوی ساختمان مرکزی شهرداری پهن کردند

کارگران شهرداری بروجرد درچهارمین روز اعتصاب وتجمعات اعتراضیشان سفره خالی جلوی ساختمان مرکزی شهرداری پهن کردند

صبح روز سه شنبه دهم بهمن ماه، کارگران شهرداری بروجرد درچهارمین روزاعتصابشان دراعتراض به عدم پرداخت ۸ماه حقوق، سفره خالی…

پروژه معماری