ettehad top bar
تماس با ما
در تماس بودن

در زمان بولتزمن، فیزیک‌دان‌ها به نظریه‌ی ترمودینامیک رسیده بودند. نظریه‌ای که چگونگی رفتار گرما را توصیف می‌کند. برای مثال ترمودینامیک دقیقا توضیح می‌دهد که یک یخچال چگونه می‌تواند در هوای گرم، غذا را سرد نگه دارد.

آدرس شرکت
ساعات کاری
  • شنبه- جمعه ۸:۳۰قبل از ظهر تا ۵بعد از ظهر
  • چهار شنبه – ۸:۳۰قبل از ظهر تا ۲بعد از ظهر
  • جمعه – تعطیل