گزارش تکمیلی مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورای اسلامی/ یورش به تجمع و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم
گزارش تکمیلی مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورای اسلامی/ یورش به تجمع و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم
گزارش تکمیلی مراسم اول ماه مه در مقابل مجلس شورای اسلامی/ یورش به تجمع و بازداشت تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم
بدنبال فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، علیرغم...
قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه که در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس قرائت شد
قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه که در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس قرائت شد
قطعنامه تشکل‌های مستقل کارگری به مناسبت اول ماه مه که در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس قرائت شد
فرخنده باد اول ماه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر، همبسته تر باد اتحاد کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان و عموم...
بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر باید به فوریت آزاد گردند
بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر باید به فوریت آزاد گردند
بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر باید به فوریت آزاد گردند
به دنبال فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برپایی مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی و شکل گیری...
آغاز مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی
آغاز مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی
آغاز مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی
تجمع کارگران شاغل و بازنشسته تهران در مقال مجلس شورای اسلامی به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر از...
فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی
فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی
فراخوان تشکلهای مستقل کارگری برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی
اول ماه مه برابر با یازده اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر است. این روز، روز ما کارگران در سراسر جهان...
بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور و فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر
بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور و فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر
بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اوضاع حاکم بر کشور و فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر
سال ۹۷ را در شرایطی آغاز می کنیم که دستمزدهای چهار برابر زیر خط فقر بر کارگران تحمیل شده و...
بازنشستگی ۱۲ مدیر دولتی با پاداش نجومی بالای ۶۰۰ میلیون در سال ۹۶
بازنشستگی ۱۲ مدیر دولتی با پاداش نجومی بالای ۶۰۰ میلیون در سال ۹۶
بازنشستگی ۱۲ مدیر دولتی با پاداش نجومی بالای ۶۰۰ میلیون در سال ۹۶
????نمایندگان مجلس در بهمن ۹۶ مصوب کردند، سقف پاداش پایان خدمت ۷ برابر حداقل حقوق می‌باشد. به این ترتیب هر...
اول ماه مه روز جهانی کارگر سیاسی ترین روزی که ما کارگران باید سیاست اتحادمان علیه فقر و فساد و دستمزد چند برابر زیر خط فقر را در خیابان فریاد کشیم
اول ماه مه روز جهانی کارگر سیاسی ترین روزی که ما کارگران باید سیاست اتحادمان علیه فقر و فساد و دستمزد چند برابر زیر خط فقر را در خیابان فریاد کشیم
بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق زن، ادمینهای کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب بمناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷) روز جهانی کارگر
بیانیه جمعی از فعالان و مدافعان حقوق زن، ادمینهای کانالهای تلگرامی و دختران خیابان انقلاب بمناسبت اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷) روز جهانی کارگر
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به ‌مناسبت روز جهانی کارگر
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به ‌مناسبت روز جهانی کارگر
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به ‌مناسبت روز جهانی کارگر
فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر اول ماه مه است ; روز جهانی کارگر. گزافه نیست اگر بگوییم...
1 2 3 59