بدنبال تجمع دیروز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با هشدار به ستمگران و غارتگران بار دیگر فراخوان به تجمع  اعتراضی دادند

بدنبال تجمع دیروز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با هشدار به ستمگران و غارتگران بار دیگر فراخوان به تجمع اعتراضی دادند

بسم الله الرحمن الرحیم درود بر شما مردان روزهای سخت شما فولاد مردان شرکت فولاد شرکتی که امروز تنها سرمایه…

پروژه معماری